نجوا

متضاد نجوا: فریاد

نجوا

متضاد نجوا: فریاد

نجوا

سه نقطه

حدودا دو سه شبی میشه

+و هنوزم دوست دارم یکی تا خوده خوده صبح برام حرف بزنه

+و هنوزم دوست دارم یکی تا خوده خوده صبح بغلم کنه و موهامو نوازش کنه

+و هنوزم الان دوست دارم برم حمام و بعدش خواب

+و هنوزم... چی بگم آخه... 

۱۵ تیر ۰۰ ، ۰۲:۴۳

من انقدر ذوق زده میشم و دلم یه جوری میشه و لبخند رو لبام جا خوش میکنه وقتیکه صدای افرادی که دوستشون دارم رو میشنوم؟ یا شما ها هم اهوم؟ 

در کل شنیدن صدا بسی به از کلمات تایپ شده و یا هرچه دگر 

 

الان نفس عمیق میکشمو ضعف میرم ضعفففف

۱۴ تیر ۰۰ ، ۲۱:۵۵

اونقدر دلتنگی رو حس میکنی 

که شب خوابت نبره و از این پهلو به اون پهلو میشی 

و عمیقا دوست داری بودنمو 

۱۴ تیر ۰۰ ، ۲۱:۳۶

نمیدونم تا الان چند بار تو زندگیم پریود شدم 

فایده ای نداره اما میخوام بدونم چند بار بااین درد سر کردم

حس میکنم استخوان های پام دارن میشکن

سینه هام درد میگیرن

آخ دلم.. وحشتناک

هر بار این مسکن ها کمتر از دفعه قبل عمل میکنن

دلم بغل میخواد

خیلی

۱۳ تیر ۰۰ ، ۲۲:۵۸

فاطمه میره گم میشه

عمیق

و نسبتا شدید

بخدا! 

۱۳ تیر ۰۰ ، ۱۷:۴۹

نیاز دارم به یه آدم پر حرف، پرحرفا

چقد دوست دارم بیای بگی برام از همه چیه همه چی

میای حرف بزنی؟ هوم؟

۱۲ تیر ۰۰ ، ۲۲:۲۴

کتاب پیشنهاد بدید

ملسی کلنی :)

۱۲ تیر ۰۰ ، ۱۴:۵۵

حوصله ام به فاک رفته 

۱۲ تیر ۰۰ ، ۱۳:۵۴

شبا یه جوره خاصه

از یه تایمی به بعد

در کل..

ببین این چقدر خوبه :)

۱۲ تیر ۰۰ ، ۰۲:۲۱

باورم نمیشه 

۱۰ تیر ۰۰ ، ۲۲:۵۸